AIVI BuddyBuilding v0.2

A doua ediție a programului de mentorat AIVI BuddyBuilding urmează pilotului, desfășurat în anul precedent. În cadrul acestuia, 19 voluntari din filiala noastră clujeană au servit drept mentori, pe durata unui an școlar, pentru 19 elevi din clasele a XII-a ale Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi” din Botoșani.
Scopul final al programului a fost conceperea, în cooperare, a unor propuneri care urmează a fi înaintate fie spre unitățile școlare, fie spre autorităție locale din Botoșani, propuneri reflectând dorințele elevilor pentru construirea unei comunități mai deschise, mai orientate spre incluziune și mai culturale.
Obiectivele urmărite pe parcurs au fost și: încurajarea elevilor în continuarea studiilor la nivel univesitar sau în angajarea conform aptitudinilor, cunoașterea oportunităților de voluntariat și implicare comunitară din Cluj Napoca, precum și activarea și responsabilizarea acestora la nivelul comunităților din care fac parte.
În a doua ediție, urmărim cooptarea a 20 de voluntari clujeni și 20 bucureșteni, care vor primi ca parteneri 20 de elevi din clasele a X-a din licee din județul Teleorman (pentru cei din Cluj), respectiv Hunedoara (pentru cei din București). Programul se va desfășura în perioada primăvara 2019 - primăvara 2020 și va avea aceleași obiective precum pilotul, cu accent pe prevenirea abandonului școlar, orientarea în carieră și susținerea dezvoltării unor aptitudini necesare procesului de implicare comunitară.