“DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR DE VIAŢĂ ALE COPIILOR PRIN EDUCAŢIE NONFORMALĂ”

Programul “DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR DE VIAŢĂ ALE COPIILOR PRIN EDUCAŢIE NONFORMALĂ”, pentru şcolari din clasele primare, este un serviciu deschis către comunitate, care nu se substituie familiei, dar ajută părinţii. La baza intervenţiilor este necesară relaţia de parteneriat dintre cei implicaţi în desfăşurarea programului şi familia copilului. Proiectul nostru este construit pentru a oferi copiilor servicii de educaţie nonformală după terminarea orelor de şcoală: programe educative, ateliere de dezvoltare personală, consiliere educaţională, activităţi recreative etc.

De serviciile sale beneficiază copii cu vârste cuprinse între 6 şi 11 ani, proveniţi din familii ce se lovesc de problema de a nu avea în grija cui să lase copiii după terminarea programului zilnic şcolar şi pe perioada vacanţelor, care vor pentru copiii lor o alternativă în care să fie supravegheaţi de personal cu pregătire specială, într-un cadru de grup care poate stimula:
  • capacitatea lor de relaţionare interpersonală cu cei de aceeaşi vârstă, dar şi cu adulţii,
  • nivelul cooperării,
  • nivelul comunicării verbale şi nonverbale,
  • nivelul creativităţii,
  • îmbunătăţirea competenţelor sociale,
  • cunoaşterea propriei persoane etc.
Elementele de bază ale educaţiei propuse în cadrul programului “DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR DE VIAŢĂ ALE COPIILOR PRIN EDUCAŢIE NONFORMALĂ” au la bază:
  • procesul de învăţare prin joc;
  • participarea copilului la alegerea activităţilor, jocurilor şi a jucăriilor;
  • organizarea adecvată a ambientului educativ.

Prin astfel de mijloace încercăm să adăugăm ceva pedagogiei tradiţionale, învăţământului formal, regândind anumite metode şi oferind alternative, alăturându-ne efortului colectiv care vizează educarea şi asistarea celor mici în procesul dezvoltării lor.