”Investim în educația incluzivă!”

Proiectul ”Investim în educația incluzivă”_Cod PN2041 este implementat de către Fundația ”Alături de Voi” România, în parteneriat cu Fundația Star of Hope România, Asociația Română de Literație și Asociația GAL Stejarii Argintii.

SCOP:

Proiectul” Investim în educația incluzivă!” vizează oferirea unui pachet integrat de servicii educaționale, psiho-socio-pedagogice, ocupaționale, de educație non-formală și timp liber în vederea creșterii gradului de participare școlară și socială a 650 copii și tineri cu vârste cuprinse între 3 și 18 ani aflați la risc de abandon școlar/părăsire timpurie a școlii și cu cerințe educaționale speciale din 4 comunități din județele Iași și Botoșani.

OBIECTIV GENERAL:

Creșterea gradului de participare școlară și socială a unui număr de 650 copii și tineri cu vârste între 3 și 18 ani aflați în situație de risc de abandon școlar/părăsire timpurie a școlii (550) și cu CES (100) din 4 comunități din jud Iași și Botoșani (3 comunități rurale din jud.Iași - Miroslava, Cornești și Horlești și o comunitate urbană - mun. Botoșani).

OBIECTIVE SPECIFICE:

OS1: Creșterea participării la învățământul preșcolar, primar și gimnazial, precum și a accesabilității la servicii psiho-sociale/psiho-pedagogice, ocupaționale și de timp liber pentru 650 copii și tineri, cu vârste cuprinse între 3-18 ani (550 copii și tineri aflați la risc de abandon școlar/părăsire timpurie a școlii și 100 de copii și tineri cu cerințe educaționale speciale, din care 500 copii și tineri din mediul rural) din 4 comunități din județele Iași și Botoșani pe perioada de 24 de luni de implementare a proiectului.

OS2: Creșterea gradului de implicare și oferirea serviciilor de suport pentru 140 de părinți/tutori ai copiilor și tinerilor cu risc de abandon școlar/părăsire timpurie a școlii și cerințe educaționale speciale pe perioada implementării proiectului, cu rol în facilitarea dialogului școală-familie-comunitate.

OS3: Creșterea gradului de profesionalizare și dezvoltarea competențelor specifice în procesul instructiv-educațional a unui număr de 125 cadre didactice (100 cadre didactice din 4 instituții școlare vizate de proiect din jud Iași și Botoșani și 25 cadre didactice din Regiunea de Nord-Est) în abordarea integrată a lucrului cu copii și tineri cu risc de părăsire timpurie a școlii și cu cerințe educaționale speciale.

Proiectul propune un parteneriat sustenabil și un model de intervenție corelată la nivel de copil/tânăr–familie–școală–comunitate. Modelul implementat de cele 4 ONG-uri și 4 școli asociate va fi propus la nivel regional/național prin FNGAL.