PREGĂTIȚI PENTRU VIAȚĂ, PREGĂTIȚI PENTRU SOCIETATE ÎN STIL NON-FORMAL

Proiectul “Pregătiți pentru viață, pregătiți pentru societate în stil nonformal!” își propune să ofere un sprijin personalizat, servicii accesibile, precum și crearea unor spații pentru o interacțiune semnificativă, astfel încât toți tinerii să poată descoperi și îmbrățișa identitatea și valoarea lor individual prin cultură și educație nonformală. Aceasta este baza pentru construirea încrederii reciproce între tinerii din diferite medii.
Asociația Learn for you împreună cu partenerii, instituțiile de învățământ și actorii din sectorul de tineret își propune să creeze punți și legături pentru creșterea motivației tinerilor pentru a se implica în comunitatea din care fac parte, pentru a se afirma în orice circumstanță s-ar afla prin folosirea unor metode de educație nonformală moderne. De asemenea, grupul țintă fiind format din tineri ce aparțin unor grupuri vulnerabile contribuie la educația incluzivă care este o mişcare mondială bazată pe drepturile umane de bază. Conform principiilor drepturilor omului, fiecare copil, tânăr, indiferent de apartenenţa sa sau de nivelul de dezvoltare a capacităţilor sale, are dreptul la o educaţie de bună calitate, care să conducă în cea mai mare măsură la dezvoltarea capacităţilor sale cognitive şi de integrare socială.