Volutar la cercetaşi

„Mișcarea Scout le oferă copiilor și tinerilor din întreaga lume educație pentru viață de peste 100 de ani prin crearea de contexte de învățare ce asigură dezvoltarea de abilități practice și acumularea de noi cunoștințe, prin intermediul pedagogiei cercetășești/ scout. Activitățile Organizaţiei Naţionale “Cercetașii României” se adresează în mod direct copiilor și tinerilor între 5 și 24 de ani, care își doresc să se descopere pe ei înșiși într-un mod nou, prin educație nonformală bazată pe acțiune, și nu pe teorie.”
„Toate aceste lucruri nu ar fi posibile fără ajutorul sutelor de lideri și voluntari adulți din toată țara care își dedică timpul liber formării copiilor și tinerilor, devenind pentru aceștia niște frați mai mari, modele de urmat în viață. Implicarea este benevolă și neremunerată, fiind ghidată de entuziasmul și bucuria de a lăsa lumea mai bună decât au găsit-o.”

Centru local „Constantin Th. Sapatino” Iaşi şi-a propus recrutarea şi formarea de voluntari pentru activităţile noului an cercetăşesc 2017-2018.
Prima etapă a proiectului este campania de recrutare deschisă pentru lunile septembrie şi octombrie 2017. După un prim interviu se semnează un contract de voluntariat pe 6-12 luni.
În etapa următoare voluntarii pot beneficia gratuit de stagii de formare (introducere în cercetăşie, pedagogie pe ramuri de vârstă, animaţie sau prim ajutor. Simultan cu acest proces, voluntarii, sub îndrumarea unui lider adult, se pot implica în activităţile organizate de obicei la sfârşit de săptămână: ieşiri în natură, ateliere cercetăşeşti, proiecte în comun cu alte centre locale sau ONG-uri.
Monitorizarea şi evaluarea voluntarilor se va face periodic de către coordonatorul de voluntari (responsabil resurse umane) împreună cu membrii Cosiliului Centrului Local.
La încetarea contractului (6 sau 12 luni) voluntarii beneficiază de un certificat de voluntariat, existând şi posibilitatea prelungirii vechiului contract.